Galeria Miasteczko - Foto W. Krynski - Muzeum Historii Zydow Polskich POLIN Antoni Niedziałkowski o Muzeum Historii Żydów Polskich - POLIN

Będąc niedawno w Warszawie odwiedziłem Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, gdzie odbyłem skróconą podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich od średniowiecza do współczesności.
Muzeum zwykle kojarzy nam się z przeszłością, którą możemy poznawać przez różne przedmioty, obrazy i dokumenty. To muzeum jest inne, ono na swój sposób żyje, a ja przechodząc przez jego poszczególne sale, w tym życiu uczestniczyłem.

Ekspozycję tworzą źródła pisane, fotografie, obrazy, projekcje video, makiety, rekonstrukcje, inscenizacje i stanowiska interaktywne. Wszechstronnie przedstawiono zarówno te trudne jak i jasne karty wspólnej historii Żydów i Polaków.
Pokazano wszystkie aspekty współegzystencji obu narodów: współpracę, współzawodnictwo i konflikty, autonomię, integrację i asymilację. W wielu miejscach ekspozycji słyszymy uzupełniające ją głosy rabinów, artystów, uczonych, polityków, kupców, gospodyń domowych, a także dźwięki instrumentów, dzwonów, czy też śpiewy. To wszystko stwarza wrażenie uczestniczenia w historii. Klimat niepowtarzalny. Przez 3 godziny pobytu w muzeum udało mi się tylko z grubsza poznać opowiadaną tu historię życia i tysiącletniego współistnienia obu narodów. Po raz pierwszy wyszedłem z muzeum z przeświadczeniem, że muszę doń jeszcze wrócić.
Myślę, że nie jeden raz.

Poleca: Antoni Niedziałkowski                             Kliknij => Muzeum-POLIN

 

Joomla Template - by Joomlage.com