1

Szlakiem piastowskim - relacja z podróży

Jeśli wziąć pod uwagę trzy dni i ilość obiektów, które zwiedziliśmy, nasuwa się stwierdzenie, że tempo było duże.
Zaczynamy od Łęczycy. W X-XI w. istniał tu gród. Współcześnie funkcjonują dwie wersje jego pochodzenia. Pierwsza powołuje się na zasiedlające te ziemie plemię Łęczan, druga upatruje źródłosłowu nazwy w łęgach lub ługach- tzn. równinach pełnych błot i trzęsawisk. Zapisy o mieście można już znaleźć w XII- wiecznych kronikach arabskiego geografa.

Miejscem nieopodal Łęczycy jest Tum z wspaniałą wczesnoromańską Kolegiatą p.w. NMP i św. Aleksego. Jej pochodzenie datuje się na II połowę XI w. W tym czasie osiedli tu Benedyktyni tworząc opactwo i krzewiąc wiarę.
Kolegiata posiada dwa arcydzieła- romański tympanon i romańskie freski. W kościele znajdują się relikwie św. Wojciecha. W Tumie jest również miejsce nazywane Szwedzką Górą, gdzie, w VI w. był gród. To ówczesna stolica państwa Łęczan i siedziba Bolesława Krzywoustego.
Obok Kolegiaty stoi uroczy drewniany kościółek filialny św. Mikołaja z XVIII w.
Dalej odwiedzamy Gniezno. Pierwsze osadnictwo na jego terenie jest datowane na 10 tysięcy lat. Był to również jeden z centralnych grodów Polan w X w; intensywnie rozbudowywany za czasów Mieszka I.
Miasto było również pierwszą stolicą Polski i pierwszą metropolią kościelną. Obecnie jest siedzibą prymasów Polski. Tu oglądamy wspaniałą Katedrę Gnieźnieńską z XIV w. ze słynnymi drzwiami z XII w. będącymi unikatowym zabytkiem romańskiej sztuki odlewniczej; przedstawiającymi historię życia św. Wojciecha.
Kolejne miejsce to Pola Lednickie położone nad Jeziorem Lednicki, usytuowane na obszarze 40 ha. Przez nie prowadzi szlak pątniczy. Na nich oglądamy słynną Bramę Rybę zwaną Bramą Trzeciego Tysiąclecia.
Niedaleko leży Ostrów Lednicki, kolebka Piastów. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego był głównym ośrodkiem obronnym i administracyjnym Polski. Zachowały się pozostałości grodu oraz relikty zespołu preromańskiej architektury pałacowo- sakralnej.
Następnie odwiedzamy Biskupin. Został odkryty podczas prowadzenia prac melioracyjnych przy Jeziorze Biskupińskim. Prace wykopaliskowe rozpoczęto w 1934 r. Zrekonstruowana osada wiąże się z kręgiem kultury łużyckiej- ok. XIV w. p.n.e. Drewniane osiedle pochodzi z 738 r. p.n.e. Liczyło 106 domostw, mieszkało w nim ok. 1000 osób.
Wisienką na torcie podczas tej wyprawy jest Toruń; jedno z najstarszych miast w Polsce. Prawa miejskie uzyskało w 1233 r. Szczyci się katedrą stanowiącą  przykład architektury gotyckiej. Wśród licznych i wspaniałych dzieł sztuki świątynia posiada dzwon Tuba Dei- największy, najcięższy i najpiękniej brzmiący w kraju.
W 1997 r. toruński zespół miejski został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Kończąc ten intensywny, niezwykle wzbogacający pobyt, uczestniczymy jeszcze w warsztatach piernikarskich, kupujemy duże ilości toruńskich pierników, rzucamy okiem na piękne zakole Wisły z łachami plaż na tle przebarwiających się jesiennie drzew i nadwiślańskim bulwarem nazwanym Filadelfijskim biegniemy do autokaru. Było cudnie :-)

 

DSC01841

Kolegiata w Tumie

 

DSC01844

Wnętrze Kolegiaty w Tumie

 

DSC01849

Najstarsza część Kolegiaty z polichromiami

 

DSC01843

Kościółek drewniany św. Mikołaja w Tumie

 

DSC01893

Katedra Gnieźnieńska

 

DSC01879

Ołtarz Katedry Gnieźnieńskiej

 

DSC01872

Wnętrze Katedry Gnieźnieńskiej

 

DSC01881

Srebrna trumna ze szczątkami św. Wojciecha

 

DSC01875

Słynne drzwi gnieźnieńskie

 

DSC01901Budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie

 DSC01851

Pola Lednickie i Brama Ryba

 

DSC01866

Autorka reportażu nad Jeziorem Lednickim

 

DSC01860

Preromański zespół pałacowo-sakralny Mieszka I

 

DSC01859

Rekonstrukcja chaty krytej strzechą z okresu Piastów

 

DSC01856

Ostrów Lednicki - rekonstrukcja postaci z epoki

 

DSC01908

Rekonstrukcja osady łużyckiej w Biskupinie


DSC01911

Rekonstrukcja fortyfikacji obronnej w Biskupinie

 

DSC01925

Dawny budynek banku niemieckiego w Toruniu

 

6

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

DSC01924

Budynki - spichlerze w Toruniu

 

DSC01928

Wnętrze Katedry Toruńskiej

 

DSC01930

Ratusz toruński z pomnikiem Kopernika

 

DSC01933

Kamienica toruńska

 

DSC01934

Fontanna z grajkiem i żabami

 

DSC01936

Produkujemy pierniki

Joomla Template - by Joomlage.com